Afasiecentrum

Het Afasiecentrum ondersteunt mensen die hulp vragen op het gebied van communicatie en resocialisatie, nadat ze geconfronteerd werden met afasie of andere communicatiebeperkingen door Niet Aangeboren Hersenletsel. Het Afasiecentrum is enerzijds een expertisecentrum voor informatieverstrekking en professionele behandeling/begeleiding aan mensen met afasie, hun mantelzorgers of zorgverleners. Het biedt anderzijds contact met ervaringsdeskundigen en slaat een brug naar cliëntgerichte welzijnsactiviteiten