Alle specialisten binnen één behandelcentrum van het Zuiden

Uw gezondheid heeft voor u de hoogste prioriteit. Graag wilt u uw ‘oude leven’ zo snel mogelijk weer op kunnen pakken. Bij behandelcentrum van het Zuiden kunt u direct starten met het actief werken aan uw herstel.

U kunt hierbij rekenen op een team van gecertificeerde professionals zoals de fysiotherapeut, de ergotherapeut, de logopedist en de diëtist, de GZ-psycholoog, de specialist ouderengeneeskunde en het Afasiecentrum. En dat allemaal onder één dak! Hierdoor kunnen we uw behandeling volledig afstemmen op u zorgvraag, wensen en mogelijkheden.