Samenwerking met partners

  • GGZ Breburg; t.a.v. diagnose, medicatie, vragen over behandeling en evt. doorverwijzen kunnen psychiaters, psychotherapeuten en de GZ-psychologen van de GGZ Breburg geconstateerd worden.
  • Met de diverse huisartsenpraktijken, POH’s en medisch specialisten (ook vanuit het ziekenhuis) die naar ons verwijzen, vindt indien nodig overleg plaats over de cliënten. Het intercollegiaal overleg betreft o.a. de diagnose, medicatie, verloop van de behandeling, eventuele doorverwijzingen, medische (en of psychische) complicaties en afronding van de behandeling.
  • Daarnaast zijn er structurele samenwerkingsverbanden met o.a. Dementienetwerk Breda, ParkinsonNet, CVA Netwerk, Palliatief netwerk Breda.
  • Samenwerking Generalistische BasisGGZ: intervisie met Surplus, de Volckaert en St. Elisabeth.
  • Samenwerkingsverband in de BasisGGZ met de thuiszorg rondom zorgvragen en behandeling van cliënten.