Werkwijze

De gesprekken met de GZ psycholoog vinden plaats op de Locatie Centrum Breda of indien nodig bezoekt de GZ-psycholoog u thuis. Indien er een verwijzing is, dan vindt een intakegesprek plaats bij één van onze GZ-psychologen mw. S. den Hamer-Lo-A-Njoe of mw. D. Yassa. Deze psycholoog die het intakegesprek voert wordt, indien mogelijk, ook uw behandelaar. Eventueel vraagt de psycholoog om een vragenlijst in te vullen. Met deze informatie krijgt de GZ-psycholoog een duidelijk beeld van het probleem en stelt een diagnose. Op basis daarvan wordt er zo mogelijk al een behandelplan opgesteld, waarin de verwijsvraag, uw hulpvraag en de doelen zijn opgesteld. Gedurende de behandeling wordt steeds teruggekeken naar desbetreffende doelen en hoe het beloop van het proces gaat. Daarnaast wordt er indien nodig (en mits u hiervoor toestemming geeft) multidisciplinair overleg gepleegd met (mede-)behandelaren. Om de behandelresultaten te meten wordt er gebruik gemaakt van ROM-meting aan het begin en eind van de behandeling. Met uw toestemming zal er naar de verwijzer worden gerapporteerd bij aanvang (zo nodig tussentijds) en na afsluiting van de behandeling.

Werkwijze en opbouw behandeltraject:

Gestart wordt met een intakegesprek. Op basis van het intakegesprek en evt. vragenlijsten wordt een diagnose gesteld. Vervolgens wordt een behandelplan opgesteld waarin de verwijsvraag, uw hulpvraag en de doelen zijn opgesteld. Gedurende de behandeling wordt steeds teruggekeken naar de desbetreffende doelen en hoe het beloop van het proces gaat. Bij het begin en eind van behandeling wordt er gebruik gemaakt van ROM-meting om klachten en resultaat van de behandeling in kaart te brengen. Met uw toestemming zal er naar de verwijzer worden gerapporteerd bij aanvang (zo nodig tussentijds) en na afsluiting van de behandeling.